Template Information

Home » » RAPALAN

RAPALANBapak Sumber...
Sedulur Papat Kalima Pancer 3x... Kawula pitados Sukma Sejati...
Pletiking Pangeran Kang Maha Suci... Kawula ngaturaken segala dosa lan kalepatan dalem...
Dalem Nyuwun Ngapura...
Niat ingsun badhe sinau ing Gusti lan ngresep ilmuning jabang bayi kawulo
Nyuwun Kanthi Wilujeng2x
“niat ingsun patigeni, amateni hawa panas ing badan ingsun,

amateni genine napsu angkara murka krana Allah taala”.

Bismillahirrohmanirrohiim,

Niat Ingsun Matek Aji, Ajiku Brojomusti
Terap-terap, Awe-awe, Kuru-kuru
Griyo gunting drijiku,
Watu item ing tanganku,
Sun tan Antem,
La ilaaha ilalloh, Muhammadar Rasullulah .. 100x
Ajian Tameng WajaBismillahirrohmanirrohiim,

Niat Ingsun amatek Aji Tameng Waja
Klambiku Wesi Kuning, Sekilan Segemblok kandhele
Ototku Kawat Balungku Wesi
Kulitku Tembaga, Dagingku Waja
Kep-Karekep Barukut,
Kinemulan Waja inten Mekangkang
Sacengkal, Sakilan, Sadempu
Sakehing braja datan nedasi
Mimis bedhil nglumpruk kadi kapuk
Tan tumowo ing badanku
Saka kersaning Allah,
Ya Qowiyyu, Ya Matiin ... 3x.Bismillahirrohmanirrohiim,

Niyat ingsun amatek Aji, Ajiku Jaran Goyang,
Upat-upatku lawe lanang, Cemethiku Sabdo lanang,
Gunung Gugruk, Watu Gempur,
Segara asat, Alun Gedhe Sirep,
Ingsun Sabetake atine Si …. (sebut namanya)
Pet sidho edan, Ora edan sidho buying,
Ora buying, sidho ngengleng,
Ora bakal mari, Yen durung aku sing nambani.
Ilmu Pengasihan


Ki Sukma Pancasona
Call : +62812 2777 1193
WhatsApp : +62812 2777 1193
pin bb : D4C75168

Email : Ahlispiritualis@gmail.com
Share this article :

KONTAK PERSONE


Mustika Terbaru


Pengikut